top of page

VÅR POLICY

Vi skapte DeltGlede med ett mål i sikte: å gi våre kunder en god opplevelse av å møtes på 'vår' møtearena.  Våre verdier er fundert på trygghet, likeverd, respekt, vennlighet og toleranse for ulikheter. Åpenhet for det ukjente er implisitt i å møte ett nytt menneske.

Personvern

DeltGlede ivaretar personvern og GDPR i henhold til offentlige retningslinjer. All personlig skriftlig informasjon som blir sendt oss er konfidensiell.

Som deltaker kan man når som helst be om å få slettet informasjon om seg selv.

Ansvar

Våre kunder er til enhver tid selv ansvarlig for hvilken informasjon av privat karakter man deler muntlig i gruppen de deltar i. Vårt Team i kraft av vår profesjon er underlagt taushetsplikt, men med-deltakere kan bare oppfordres til diskresjon på andres vegne.

Ansvarsfraskrivelse

DeltGlede har ikke ansvar for hva som måtte skje mellom deltakere etter endt treff. 

Contact
Beverage Mug and a Laptop
Policy: Store Policies
bottom of page